3D modellen op maat

3D Modeling

3D-modellen

Een 3D-model is een digitale voorstelling van een fysiek object. Heeft u een bestaand object en wenst u dit in digitale vorm, dan kan u bij ons terecht. Wij maken gebruik van onze geavanceerde 3D scanning toestellen om uw object te vertalen naar een exact digitaal model in drie dimensies.

We verwerken hierbij de grote hoeveelheid ruwe data die wordt verzameld tijdens de scan en genereren op basis daarvan een digitaal model, dat u vervolgens voor verschillende doeleinden kan gebruiken. Een 3D-model is enorm veelzijdig.

Het nut van 3D-modellen

3D-modellen kunnen voor heel uiteenlopende functies gebruikt worden, zoals bv. animaties of visualisaties. Ze kunnen ook gebruikt worden om het design van een product te wijzigen. Of om verschillende objecten met elkaar te gaan vergelijken via twee digitale 3D-modellen. 3D-modellen worden ook gebruikt als archivering van de precieze vorm van een object, of om een object te herstellen op basis van een 3D-scan van een modelobject.

Aangezien 3D-modellen digitaal beschikbaar zijn, staan er geen beperkingen op wat ermee gedaan kan worden.

3D-modeling bij Catech

Er kan een 3D model getekend worden naar wens en aangeven van de klant, of er kan verder gebouwd worden op een gescand voorwerp . Hier kunnen dan ook weer aanpassingen of verbeteringen gebeuren indien gewenst.